Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

0515 2bce
Reposted fromoutoflove outoflove

November 15 2017

6722 a985 500
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaSkydelan Skydelan
2347 e539
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaHypothermia Hypothermia
5232 d462 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi vianyaako nyaako

November 02 2017

1298 03af

October 11 2017

2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaspaghetti spaghetti
1927 0c4f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia
— Barbra Streisand
Reposted fromoutoflove outoflove viapanato panato
2703 62bc
5906 ab95 500
Reposted fromsommermdchen sommermdchen viaoutoflove outoflove

October 10 2017

Wtedy mogliśmy tak naprawdę wszystko. Zakazy szły z zewnątrz. Od rodziców, ze szkoły. Teraz sami sobie ustalamy, co nam wolno, a czego nie. Łamanie norm ustalonych przez samych siebie jest dużo trudniejsze. I pewnie ma dużo bardziej bolesne konsekwencje. Łamanie zakazów danych nam przez kogoś czasem bywa nawet fascynujące!
— Magdalena Witkiewicz – Cześć, co słychać?
Reposted fromnyaako nyaako viadreamadream dreamadream
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadreamadream dreamadream

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.

Reposted fromdobby dobby viaoutoflove outoflove
- I to cię gnębi? Że twoim zdaniem za mało się znamy?
- Nie - odrzekła. - Gnębi mnie to, że nie mam pewności, czy kiedykolwiek się dobrze poznamy.
— Sparks
Reposted fromSalute Salute viaoutoflove outoflove
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viaoutoflove outoflove
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoutoflove outoflove

October 09 2017

Bo wierz mi, łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca.  Szczególnej, gdy się już zagnieździ.
— Wiedział Prus co pisze!

Uśmiech w oczach jest najpiękniejszym z uśmiechów.

Reposted fromvindurinn vindurinn viaoutoflove outoflove
2924 a64d
Reposted fromkobiety kobiety viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl