Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

Trzymam za słowo.  Za włosy też potrzymam. 
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
3492 c819
Reposted fromoutoflove outoflove
3578 2cb8 500
Reposted fromoutoflove outoflove
4769 1a54
Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
8002 5b6e 500

June 05 2017

Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
8220 2375
Reposted fromcalifornia-love california-love
8240 c312
Reposted fromcalifornia-love california-love
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
8777 45ea
Reposted fromcalifornia-love california-love
8784 7194
Reposted fromcalifornia-love california-love
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)

June 01 2017

0449 8c33
Reposted fromcalifornia-love california-love
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaJamesEvans JamesEvans
4485 a6eb 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway vianyaako nyaako
Ciekawią mnie rozmowy z ludźmi u kresu życia. Czyż nie jesteśmy tylko sumą doświadczeń i wspomnień? To one nas kształtują. Ale równie interesujące może być obserwowanie, co ktoś robi ze swoim potencjałem, jak dokonuje wyborów i gdzie chce dojść, podążając swoją krętą ścieżką.
— Martyna Wojciechowska – Argentyna
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl