Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2019

Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viasilkdreams silkdreams
8348 7637 500
Reposted fromnyaako nyaako
8365 b0ca 500
Reposted fromnyaako nyaako viasilkdreams silkdreams
8811 b63b 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams
7885 ddff 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viasilkdreams silkdreams
2053 887a
Reposted fromkniepuder kniepuder vianyaako nyaako
3375 6663 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams

November 09 2019

(...) Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam (...) 
— Myslovitz, Długość Dzwięku Samotności
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli vianyaako nyaako

October 27 2019

4169 66bc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams
4605 24a1 500
Reposted fromFlau Flau vianyaako nyaako
Reposted fromlifeless lifeless vianyaako nyaako
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood vianyaako nyaako
2627 c31a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianyaako nyaako
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
8225 583c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasilkdreams silkdreams
5157 0c2f 500
Reposted frompiehus piehus viasilkdreams silkdreams

June 10 2019

8785 79dc
Where I see myself in 1o years
Reposted byheinousSkydelandarksideofthemoonhekatepunisherpatrzpodnogip856prettylitlleliar
8780 ff56
Juliantina ♥
Reposted bySkydelanVo0DoOnotyourstrawberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl