Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

2532 ef66
zdecydowanie ulubiona scena. 
0434 c994
Reposted froma-antimatter a-antimatter vianyaako nyaako
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
8936 6106 500
- Cześć zupko! Tęskniłem.
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony vianyaako nyaako
3974 c7db
Reposted fromlittlefool littlefool vianyaako nyaako

February 16 2017

6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed vialaluna laluna
Nie wiem czy o tym słyszeliście, ale najskuteczniejszym sposobem poprawienia samopoczucia jest pójście na spacer. Zmiany, poruszanie się i patrzenie z innej perspektywy automatycznie wiązane są przez nasz mózg z poczuciem szczęścia. Nie wiesz, co ciebie spotka, ale przez to, że się poruszasz, czujesz się dobrze.
W jaki sposób komplikujemy sobie życie? by Volant
Reposted fromkrezka krezka viaRozaa Rozaa
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viablubra blubra
6472 a181
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viazupelnie zupelnie
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viazupelnie zupelnie
2595 edd4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viazupelnie zupelnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl