Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2019

8785 79dc
Where I see myself in 1o years
Reposted byheinousSkydelandarksideofthemoonhekatepunisherpatrzpodnogip856prettylitlleliar
8780 ff56
Juliantina ♥
Reposted bySkydelanVo0DoOnotyourstrawberry

May 28 2019

7974 7cc7
Reposted fromvanirr vanirr viatysiace-mysli tysiace-mysli
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viadreamadream dreamadream
3424 b9f9 500
Reposted fromexistential existential vianyaako nyaako
Reposted fromshakeme shakeme vianyaako nyaako
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Jak często udajesz miłość by móc ją poczuć?
— niezdolna do uczuć wyższych
Reposted fromLoOuu LoOuu vianyaako nyaako

May 21 2019

Człowiek zmienia się z dwóch powodów.
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce.
— znalezione
1719 edbd
Reposted fromRowena Rowena viamy-anxieties my-anxieties
6065 2436
Reposted fromlaters laters viaxannabelle xannabelle
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viabakatson bakatson
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viawakemeupx wakemeupx
Aż 95% paliwa do wystrzelenia rakiety zużywa się w chwili jej startu, a tylko 5% na cały lot. Podobnie jest z procesem zmiany: 85% energii zużywamy do przezwyciężenia ego, a tylko 5% na samą zmianę. Ego stara się za wszelką cenę powstrzymać nas od działania i to jeszcze zanim zaczniemy cokolwiek robić. Kiedy jednak pokonamy tą przeszkodę, działanie zacznie nabierać rozpędu. 
— Yehuda Berg
3140 8cd4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
8170 9348 500
Reposted fromfeegloo feegloo viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl