Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

1231 0e54 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Nie poznawaj ludzi po stopniach i tytułach. Jest wielu wybitnych ludzi wśród robotników czy sprzątaczek i wielu idiotów wśród profesorów.
— Jerzy Vetulani - "Neuroerotyka. Rozmowy o seksie i nie tylko"
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja vianyaako nyaako
2827 8d92
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaoutoflove outoflove

April 17 2018

0464 9a29 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaoutoflove outoflove

April 08 2018

0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutoflove outoflove
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viadreamadream dreamadream
2620 d7f3
8808 b786 500
Reposted fromwyliczanka wyliczanka vianyaako nyaako
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viaoutoflove outoflove
6383 8293
Reposted frominterferenz interferenz viaoutoflove outoflove

April 03 2018

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaaynis aynis
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viairbjarbirb irbjarbirb
Ona, Laura, wycofuje się tym dalej, im bardziej ktoś chce się do niej zbliżyć. A kiedy się ten ktoś oddala - ona znów za nim tęskni, potrzebuje go i szuka.
— "Tygrys i Róża" M. Musierowicz
0379 b7c4 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viayourtitle yourtitle
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)

March 31 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl